Parking-1161-Adverteren

Adverteren

Natuurlijk voor iedereen met een groen hart. Het maakt niet uit of je zestien jaar bent of iemand van die al wat kilometers heeft gemaakt. Feit is; onze lezers worden aangetrokken door natuurlijk, eco, groen, duurzaam, kritisch, ethisch, dwars, grappig, esthetisch, oprecht, etcetera. Dat zijn de pijlers van PdLM. Alweer sinds 2010. PdLM is een uitgave van PulpdeLuxe.

Informatie

Momenteel hebben we meer dan 1.500 actieve volgers in ons netwerk. PulpDeLuxe Magazine verschijnt jaarlijks vier keer in digitale vorm via het Issuu-platvorm. Daarnaast wordt jaarlijks één uitgave per jaar gedrukt. Deze uitgave wordt dan via de website puldeluxe.com, op sociale media en/of op de aangeboden. Gedrukte uitgaven verschijnen in uiteenlopende oplagen afhankelijk van aard, thema en gebruik van controlled circulations t/m vrije verkoop via website/sociale media.

Co-Creatie

PdLM is een uitgave van PulpdeLuxe. Aandacht voor uw inhoudelijke thema’s, een boodschap, product of dienst gaat in nauwe samenspraak met onze enthousiaste redactie die actief meedenkt op het gebied van online rapportages en verspreiding van uw boodschap via sociale media en invloedmakers. Daarnaast kunnen reguliere advertentie-uitingen worden opgenomen eventueel versterkt met lezersaanbiedingen, advertorials, abonnee-acties, digitale nieuwsbrieven en evenementen. Duizenden bezoekers weten inmiddels onze website te vinden. We gaan graag een oprecht duurzame samenwerking met je aan.

Adverteer prijzen in Pulp de Luxe Magazine

Digitaal of gedrukte uitgaves

Incidenteel Adverteertarief

Één pagina in de digitale uitgave
€ 275.00
Één spread in de digitale uitgave
€ 375.00
Één pagina in de gedrukte uitgave
€ 500.00
Één spread in de gedrukte uitgave
€ 850.00

Partners
Adverteertarief

Één pagina in de digitale uitgave
€ 225.00
Één spread in de digitale uitgave
€ 300.00
Één pagina in de gedrukte uitgave
€ 400.00
Één spread in de gedrukte uitgave
€ 675.00